Вашият доверен партньор в България! Обадете ни се на +359 (0) 88 484 2098

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ

КАК ДА ПЛАТИТЕ ЗА УСЛУГАТА? Защо Парамаунт Сървисис: Ние предлагаме ясни и лесни за спазване правила. Цените обявени от нас са окончателни без всякакви мъгляви формулировки като: „ориентировъчни цени“ или „запазваме си правото да променяме ...“ тем подобни. Спазваме обещанията си – винаги и при всякакви обстоятелства.                              

 Цените на нашите услуги зависят от характера на Вашия бизнес и неговият документооборот.   Ако желаете да получите конкретна оферта моля изпратете ни запитване (от страница "Контакти")  или позвънете по телефона: +359 (0) 88 484 2098.  
  Ние предлагаме най-ниските цени не само в София, но и за страната, https://paramounts.bg/en/accounting-services-prices/

   Цените са валидни от 01.01.2024 г.     Фирми регистрирани по ЗДДС.

             Обявените цени за без ДДС                                                                                            

Брой документи месечно

Услуги

Търговия и услуги

Производство

 

с нулева декларация по ДДС

 

30 лв. 

 

30 лв. 

 

30 лв. 

 

до 25 документа

 

90 лв. 

 

120 лв. 

 

150 лв. 

 

от 26 до 50 документа

 

170 лв. 

 

190 лв. 

 

210 лв. 

 

над 50 документа

 

3.01 на документ

 

3.41 на документ

 

3.81 на документ

Цените са 15% под средното ценово равнище за гр. София и включват месечно 1 час безплатна консулатция.

  Фирми нерегистрирани по ЗДДС.

 

                                           Обявените цени за без ДДС                                                                                                       

Брой документи годишно

Услуги

Търговия и услуги

Производство

 

до 50 документа

 

120 лв. 

 

150 лв. 

 

170 лв. 

 

от 51 до 100 документа

 

220 лв. 

 

250 лв. 

 

290 лв. 

 

над 100 документа

 

1.85 на документ

 

2.25 на документ

 

2.45 на документ

 Цените са 15% под средното ценово равнище за гр. София и включват месечно 1 час безплатна консулатция.

Съставяне на годишен отчет. Допълнителни услуги. 

                                                                                                                                                     Обявените цени за без ДДС 

 

Годишен отчет за дейността, до 1 000 документа годишно 

 

 306 лв. 

 

370 лв. 

 

490 лв. 

 

Данъчна декларация

 

114 лв. 

 

130 лв. 

 

170 лв. 

 

Публикуване в Търговски регистър /таксата за публикуване е за сметка на Парамаунт С ЕООД/ 

 

 

Безплатно

 

 

Безплатно

 

 

Безплатно

 

Без дейност в годината (ГОД, ДД и публикуване) 

 

90 лв.

 

90 лв.

 

90 лв.

*******Други счетоводни услуги 

******* 

******* 

******* 

 

Участие в данъчни ревизии

 

50 лв. 

 

60 лв. 

 

70 лв. 

 

Издаване на Фактура от името на клиента

 

5 лв

 

6 лв

 

7 лв

Обработка данни заплати и персонал, такса ангажимент  25 лв плюс такса за всеки служител в размер на --------------à

 

10 лв

 

11 лв

 

12 лв

 

Предаване счетоводство на нов счетоводител

 

78 лв. 

 

91 лв. 

 

117 лв. 

 

Клиентите ни имат възможността да сключат договор с обслужваща фирма която не е регистрирана по ДДС, в такъв случай обявените цени са окончателни (т.е., върху тях не се начислява ДДС 20%).

 Регистрацията и Дерегистрацията по ЗДДС е БЕЗПЛАТНА, за клиентите на абонаментно обслужване.

 

  Месечно възнаграждение за обработка на данни за Интрастат:

                                                                                                                     Обявените цени за без ДДС 

от 1 до 5 записа

15 лв

от 6 до 10 записа

25 лв

от 11 до 20 записа

45 лв

от 21 до 30 записа

65 лв

от 31 до 50 записа

85 лв

над 50

по договаряне

 

В абонамента се включва, https://paramounts.bg/en/legal-services/

Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;

Класиране и обработка на счетоводни документи;

Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;

Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация) за НАП;

Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;

Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;

Попълване на осигурителни и трудови книжки;

Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;

Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;

Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;

Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;

 

  Забележка:

 

1.      ДОКУМЕНТ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.

 

2.      ПЕРСОНАЛ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване - трудови договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.

  

    Ние предлагаме безплатна консултация за целия процес на регистриране в публичен Търговски регистър. НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ НА ПАЗАРА ЗА ТАЗИ УСЛУГА. ЕКПРЕСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

   Регистрация на фирмa. Цена 655.00 лева. Пререгистрации. Експресна услуга за 3 дни.

   Консултациите за клиенти със сключен Договор за абонаментно обслужване били те по данъчни или правни въпроси са безплатни!     

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.