Вашият доверен партньор в България! Обадете ни се на +359 (0) 88 484 2098

Кои сме ние?                                                                                                                                                 

Paramount Outsource Services е българска консултантска компания предлагаща счетоводни услуги, обработка на заплати и документи на персонала. Изготвяме и подаваме всички отчети изискванио от законодателството към НАП, НОИ и НСИ. Обработка заплати и документи персонал. Вътрешнообщоностни доставки и придобивания. Интрастат услуги / отчетност. Целия обмен на данни става по електронен път. Работим без нито минута загуба на време за клиентите за неефективна и скъпоструваща администрация.


 Paramount Outsource Services предлага: Счетоводни услуги, данъчни консултации, данъчна защита, обработка на заплати, регистрация на фирми.
1.     Вярваме че можем да отговорим на въпросите: Защо да избера фирма Парамаунт Сървисис за свой счетоводител? Какво ги отличава от останалите десетки такива в Интернет? 
2.     Вярваме че можем да предоставим счетоводна услуга от най-високо качество на най-ниски цени. Придържайки се всяка минута към ценностите в които вярваме: Лоялност, Почтеност и Отговорност.
3.     Мислим различно от останалите в бранша, различни сме и постоянно предизвикваме статуквото. Спазваме обещанията си независимо какво ни струва това. Вярваме че ще намерим Партньори които споделят нашите ценности. 
4.     Вие сте по-важни от нас. Интересува ни как можем да Ви помогнем да намалите разходите си и да увеличите приходите си, т.е., как да заработим на 100% нашите възнаграждения. Умеем да слушаме.
5.     Нямаме работно време – на Ваше разположение сме по всяко време на денонощието с каквото можем да помогнем. Услугата е изцяло ОН-ЛАЙН с минимална загуба на време за администрация и минимално време за реакция от наша страна. Постоянно иновираме и оптимизираме счетоводните услуги които предлагаме.
Регистрация на фирми. Най-ниската цена на пазара за фирмени регистрации.

Предлагаме нова пакетна услуга за регистрация на фирма :

  • Регистрация в Търговски регистър:

 а) 60.00 лева за фирми на български граждани;

 б) 120.00 лева за фирми на чужди граждани (оскъпяването е заради преводачески и адвокатски услуги);

  •  Откриване банкови сметки – безплатно;

  •  Регистрация по ЗДДС  - безплатно;;

  • Данъчен адрес – безплатно;

Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис. За останалите Клиенти цените са с 30% по-високи.

1a
Paramount Outsource Services предлага пълно счетоводно обслужване за :
1) Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД); 2) Предприятия с нестопанска цел : сдружения и фондации (ЮНЦЛ);
3) Търговски представителства;
4) Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на Р България чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.
 Публикуваме в Интернет на ГФО (годишен финансов отчет). Срока за публикуване е 30-ти Юни на следващата година. За наши клиенти безплатно.  За външни контрагенти цената е 24 лева с вкл. ДДС.
Предлагаме данъчен адрес и поемане напълно на кореспонденцията с данъчни и осигурителни власти.
 
  
  Team Outsource Options предлага
Концентрирайте се върху това което е важно за Вас.
  

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.